Category: Vieši renginiai

Viešų renginių sąrašas

Spaustuvės šešėliuose

Žaidimo metu vyksta spaustuvės atidarymas. Direktorius pasako sveikinimo kalbą ir paskelbia kuriam laikui išvažiuojantis — puikus laikas gudriems pristatymo svečiams imtis savo kėslų. Mat didžiulė paslaptis (visi dalyviai ją žino), kad po oficialia spaustuve yra ir pogrindinė, o joje — iš Domeikos dienoraščio fragmentų spausdinama knyga. Tačiau niekas negali patekti į spaustuvę be rakto, o raktą paslėpė Klajoklė — nenuspėjama ir išdykusi laumė. Ji tikisi, kad rakto ieškotojai vykdys jos užduotis ir atsakinės į keisčiausius klausimus.

Žaidimas buvo organizuotas Spaudos dienos proga istorinėje pogrindinėje spaustuvėje „ab“, jo tikslai – paskatinti dalyvius susipažinti su spaudos istorija ir prisidėti prie Domeikavos krašto legendos kūrimo.

Domeikos dienoraštis

Pamirštoje praeityje Domeikavą puolė nežinomos pabaisos iš paralelinių dimensijų. Bajorai Domeikos buvo labai išmintingi žmonės ir atrado būdų su tomis pabaisomis kovoti ir net sukūrė magiškus daiktus tai kovai. Pabaisos buvo nusiųstos atgal į savo pasaulį ir visi viską pamiršo. O magiški daiktai pasimetė Domeikavoje.

Dabar pabaisos grasina sugrįžti! Kaime vyksta keisti dalykai, gąsdinantys gyventojus. Atkeliavo būrys raganų, kurios tvirtina, kad gali padėti ir prašo vietinių pagalbos.

Kita, tvirtinanti, kad žino ką daryti – istorikė Sofija, sakosi atradusi bajoro Domeikos dienoraštį, kuriame aprašyta, kaip kovoti su pabaisomis. Deja, dienoraštis sulietas, apsitrynęs ir trūksta kelių kertinių žodžių. Bet Domeika dienoraštyje pamini, kad „svarbiausių dalykų Domeikavos žemė nepamirš“, taigi galbūt tuos žodžius įmanoma rasti vaikštant po Domeikavą.

Tai projektas, kurio metu per žaidybinius elementus renginio dalyviai pažins Domeikavos kaimą bei jo istoriją. Renginio metu tikrovė persipins su stebuklinga istorija, jis apjungia savyje orientacinių žaidynių bei vaidmenų žaidimų elementus. Renginio dalyviai (žaidėjai) bus paskirstyti į komandas ir komandos tarpusavyje rungtyniaus vykdydamos įvairias užduotis.

Nojus ir signatarai

Žaidimas buvo skirtas supažindinti su Nepriklausomybės Akto Signatarais. Puslapio „Korp!Neo-Lithuania“ sekėjai turėjo progą kasdien sekti ambicingo jaunuolio Nojaus Paberžio nuotykius ir nulemti jo veiksmus viešais balsavimais. Tik nuo jų balsų priklausė, kur pasisuks istorijos siužetas.

Žaidimą galite peržiūrėti čia.

© 2023

Theme by Anders NorenUp ↑