ŽAIDIMO DALYVIAI:

Meistras (ar keli meistrai) – žmogus, vedantis žaidimą. Jis paskirsto roles, atsako į visus klausimus, praneša apie naujus įvykius…

Žaidėjai – žmonės, kurie gauna roles ir pagal tai atlieka veiksmus.

Veikėjai – rolės, kurias atlieka žaidėjai

Pagalbiniai veikėjai – meistro padėjėjai, atliekantys rolę, paprastai turintys vieną ar kelias aiškias užduotis (pvz, pranešti veikėjams naujienas). Pagalbininkai nebūtini kiekvienam žaidimui, ir jei tokių yra – meistras juos pristato prieš žaidimą.

Žaidimo laikas ir erdvė būna aiškiai apibrėžti. Žaidėjai gali naudotis prieš žaidimą nurodytomis patalpomis ir turi laiko limitą, per kurį turi pasiekti veikėjo tikslus.

Prieš žaidimą meistras visiems žaidėjams pateikia bendrą žaidimo pristatymą (paprastai keliais sakiniais nupasakojama istorijos užuomazga, kurią toliau plėtoti turės veikėjai) bei veikėjų sąrašą su trumpu kiekvienu aprašymu. 

Pasiskirsčius roles tuomet jau kiekvienas žaidėjas atskirai gauna lapą su savo veikėjo platesniu aprašymu bei siūlomas tikslais. 

BENDROSIOS TAISYKLĖS:

 • Žaidimo erdvę (kuriomis patalpomis gali veikėjai naudotis) nurodo meistras prieš žaidimą.
 • Maksimalią žaidimo trukmę nurodo meistras, bendru žaidėjų sutarimu žaidimas gali būti baigiamas anksčiau.
 • Meistras VISADA teisus. Meistras apie žaidimą žino viską, tad jo žodžius reikia priimti kaip tikrus įvykius (net jei jis sako, kad pradeda kambary lyti). 
 • Meistras meluoti negali (bet gali nesakyti, jei mano, kad tą informaciją galite gauti iš kitų veikėjų). Veikėjai, be abejo, meluoti gali.
 • Jums paduoti lapai yra TIK JUMS žinoma informacija. Neduokite jų skaityti niekam kitam (išimtis – meistras).
 • Visą žaidimo laiką Jūs esate rolėje. Nepradėkite kalbėti apie tai, kas nesusiję su žaidimu.
 • Jei žaidimo metu žaidėjui pavyko nuklausyti kitų veikėjų pokalbį, vadinasi, tai pavyko ir jo veikėjui.
 • Ką žino veikėjas ir ką žino žaidėjas – du skirtingi dalykai, nesumaišykite jų. (pvz., jei realybėje esate gydytojas, o žaidime – buhalteris, tai nepradėkite žaidime veikėjų gydyti; Jei iš ko nors jau esate girdėję apie šį žaidimą, ir žinote dalykų, kurių nežino jūsų veikėjas – nenaudokite šių žinių, tai negarbinga).
 • Tai yra žaidimas. Nežaiskite taip, kad susipyktumėte su draugais realiame gyvenime.

KOVOS SISTEMA

 • Ginklai žaidime yra dviejų rūšių: kardai (ar peiliai) ir pistoletai. Veikėjas ginklą turi, jei žaidėjas turi muliažą. 
 • Jei muliažą atsineša žaidėjas, muliažo saugumas prieš žaidimą gali būti išbandomas ant jį naudojančio žaidėjo.
 • Kartais su ginklais kartu naudojamos ir kortelės, aprašančios jų veikimą. Jei ginklas žaidimo metu perleidžiamas kitam veikėjui (nesvarbu, sananoriškai ar buvo, pvz., pavogtas) – kartu atiduodama ir kortelė. 
 • Kovos bus atžaidžiamos gyvai. Palietimas kardu (peiliu) yra sužeidimas, pistoleto nukreipimas ir žodis „pokšt“ yra sužeidimas. Jei kils ginčų („Aš spėjau po stalu palįsti!“ „Ne, nespėjai!“), tai sužeidimas buvo.
 • Įvykus mūšiui yra kviečiamas meistras – jis nukentėjusįjį pažymės specialiu raiščiu.
 • Veikėjas, sužeistas kardu (peiliu) pirmą kartą, yra Sužeistas; sužeistas antrą kartą yra Mirštantis. 
 • Veikėjas, nors kartą sužeistas pistoletu, yra Mirštantis.
 • Sužeistas veikėjas jaučia didelį skausmą, bet gali toliau dalyvauti žaidime.
 • Mirštantis veikėjas sunkiai gali pajudėti ir po penkių minučių miršta (taigi turi laiko ką nors prakeikti ar ištarti įspūdingus paskutinius žodžius). Jei per tas penkias minutes veikėjas gauna dar vieną dūrį ar kulką, miršta iškart.
 • Sužeidimai kumščiais ir spyriais nesiskaito – meistrai prašo nesimušti.

BURTŲ SISTEMA

 • Jei žaidime esama magijos, meistrai pasirūpins burtų kortelėmis. Jei tu turi burtų kortelių – vadinasi, tuos burtus moki.
 • Burtai gali būti patys įvairiausi – koviniai, sukeliantys gaisrą, suteikiantys įžvalgą, priverčiantys kitus veikėjus apakti, apkursti, kalbėti tiesą ir t.t. Burto poveikis ir jo trukmė parašytas ant burto kortelės.
 • Visos burtų kortelės yra vienkartinės. Jei veikėjas turi daugiau nei vieną to paties burto kortelę – jis gali tą burtą sukerėti tiek kartų, kiek turi kortelių.
 • Burtas sukerimas parodant kortelę kitam žaidėjui ir pasakant, kad jis užburiamas.
 • Kartais, kad burtas pavyktų, reikia meistro dalyvavimo. Tai būna nurodyta ant kortelės.
 • Burtų kortelėmis dalintis negalima, nebent ant kortelės parašyta kitaip.
 • Visi burtai veikia visus veikėjus, nebent koks nors veikėjas turi atsparumą magijai ar kokią kitą priežastį, saugančią nuo magijos. Toks žaidėjas turės tai įrodančią kortelę.

TALENTAI IR DAIKTAI

 • Kartais veikėjai turi labai specifinių, žaidimui reikalingų įgūdžių ar daiktų (pvz, gydytojas ar apsauginis amuletas). Tokiems dalykams pažymėti žaidėjai turi korteles. Kartais kortelė, aiškinanti daikto poveikį žaidime, gali būti atspausdinta tiesiog ant daikto.
 • Talentų ir daiktų veikimo kortelės yra neriboto naudojimo, nebent ant kortelės parašyta kitaip (pvz, daiktas susinaudoja).
 • Talentų kortelių negalima niekam atiduoti, jos priklauso tam veikėjui, kuriam davė meistrai.
 • Kitaip nei talentus, daiktus galima pamesti ar pavogti. Jei daiktas žaidimo metu perleidžiamas (nesvarbu, savanoriškai ar buvo, pvz., pavogtas) kitam veikėjui – kartu atiduodama ir kortelė. 

KONTAKTAI | ŽAIDIMAI | RENGINIAI